Pavlína O’Toole

Narozena 2. 2. 1967. Vystudovala ekonomii na William Jewell College v Liberty (Missouri), 20 kreditních hodin v oboru psychologie. Pracovala 12 let pro pro mezinárodní společnosti, tiskárny a vydavatelské domy i reklamní agentury a dva roky pro stát Missouri, v oblasti sociálních služeb. Blogerka a autorka českých periodik.

Jana Smetánková

Narozena 18. 3. 1961. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, dvouletý kurs Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, tříletý divadelní fakulty Akademie múzických umění. Po roce 1989 novinářka v několika týdenících či denících, od roku 1996 vydavatelství Thespis, od roku 2012 divadelní portál (www.odivadle.cz). Autorka divadelního monodramatu Dvě královny (www.twoqueens.co.uk).

 

 

Nejdříve kamarádky, posléze spolumajitelky nakladatelství Hummingbird Stories LLC (založeno 27. 8. 2014 v Jefferson City – Missouri) a spoluzakladatelky neziskové organizace Čas Robinsonů. Nakladatelství Hummingbird Stories se zaměřuje především na seznamování Američanů s českou kulturou, literaturou i historií (knihy, dokumentární filmy, žurnalistické žánry).

Kristýna Čepková

Narozena 30. 3. 1987. Povoláním divadelní dramaturgyně, vystudovala DAMU. Dva roky působila v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Nyní je na volné noze, hostuje v několika divadlech a podílí se na nezávislých projektech (především jako kmenový dramaturg souboru 3D company). Je lektorkou dramatického kroužku, příležitostně spolupracuje s Českou televizí a je zakládající členkou redakce portálu O divadle. Času Robinsonů se stará o webové stránky, Facebook a propagaci.

foto: Gabriela Dorantová

Josef Vokněr

Narozen 1976. Fotograf, grafik a kajakář. Absolvent FAMU a lektor na Pražské fotografické škole. Autor několika grafických koncepcí u projektů s mezinárodním přesahem jako například ‘Future forces’ (mezinárodní výstava NATO v Praze 2012, 2014 a 2016), ‘Kolín 1757′ (historické slavnosti zásadní bitvy sedmileté války) nebo ‘Jan Hus 600 – Evropan nové doby’ (celonárodní a evropská platforma pro oslavu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa). www.vokner.com