Domácí násilí očima odborníků

//Domácí násilí očima odborníků
5 03, 2016

Kdo páchá násilí na blízké osobě?

By PhDr. Martina Venglářová| Publikováno 5. 3. 2016|Domácí násilí očima odborníků|

Typologie pachatelů pomáhá určit způsob práce s obětí. Lze předvídat reakce na odchod, podání trestního oznámení, žádost o rozvod. Zásadně důležité je riziko hrozící oběti v okamžiku, kdy se rozhodně situaci změnit. Obecná typologie pachatelů DN: Konformní [...]

2 02, 2016

Jak pomoci?

By PhDr. Martina Venglářová| Publikováno 2. 2. 2016|Domácí násilí očima odborníků|

Laická versus profesionální pomoc Východiskem je, že oběť si sama pomoci nemůže. Důvody jsou zaznamenány v minulé části textu. Skutečně účinný je souběh podpory okolí a pomoc odborná. Každá z nich má jiné cíle i [...]

16 12, 2015

Jak nejlépe řešit situaci kolem bydlení?

By Jiří Lejnar| Publikováno 16. 12. 2015|Domácí násilí očima odborníků|

Ptali jsme se Jiřího Lejnara, ředitele hypocenter Modré pyramidy. Lidé, kteří jsou týraní mají často jednu společnou vlastnost, jsou odtrhnutí od informací a provozu klasického života. Neví, jak je jednoduché /složité se osamostatnit [...]

6 05, 2015

Základní informace o domácím násilí

By PhDr. Martina Venglářová| Publikováno 6. 5. 2015|Domácí násilí očima odborníků|

Základní definice domácího násilí: DN je opakující se fyzické, psychické či sexuální násilí odehrávající se mezi blízkými lidmi mimo kontrolu okolí. Oběť bývá sociálně izolována, pachatel prohlubuje její závislost na své osobě (ekonomickou, sociální). 70% [...]

Schovej mě