• Creator
  Téma
 • #12183 Odpověď

  Redakce
  Keymaster
  Počet příspěvků: 3
  Registrován/a od: 14.5.2015
  Témata: 3
  Odpovědi: 0
  1. Tento Etický kodex diskutéra (dále jen „Etický kodex“) upravuje práva a povinnosti přispěvatelů do diskusního fóra, které se nachází na webových stránkách spravovaných a provozovaných spolkem Čas Robinsonů, z.s., IČ: 035 73 486, se sídlem na adrese Hyacintová 3266/9, PSČ: 106 00, Praha 10 – Záběhlice (dále jen „Čas Robinsonů“), (dále jen „diskusní fórum“).
  2. V diskusním fóru je nepřípustné publikovat materiály a příspěvky, které svým obsahem odporují platnému právnímu řádu ČR, podněcují k páchání trestné činnosti, rasové, třídní, xenofobní či jiné nenávisti, dále též příspěvky, které uráží, zraňují nebo jiným způsobem napadají oběti domácího násilí, nebo se příčí obecně uznávaným etickým principům a hodnotám. Dále je nepřípustné používat vulgarismy nebo urážky.
  3. Přispěvatel je oprávněn publikovat jen takové příspěvky, jejichž je autorem, nebo k jejichž publikaci mu bylo uděleno právo osobou vykonávající autorská práva v souladu s právním řádem České republiky. Citování informací již uveřejněných jinými médii je přípustné pouze za předpokladu, že přispěvatel doprovodí citované informace označením jejich zdroje, a to takovým způsobem, který umožní jejich verifikaci.
  4. Pro případ porušení povinností přispěvatele dle bodu 1. nebo bodu 2. tohoto Etického kodexu nese odpovědnost za škodu přispěvatel. Vznikne-li spolku Čas Robinsonů v souvislosti s porušením tohoto Etického kodexu přispěvatelem povinnost nahradit jakékoliv třetí osobě škodu, popř. povinnost uhradit peněžitou sankci uloženou orgány veřejné moci, má Čas Robinsonů vůči přispěvateli nárok na regresní náhradu takové škody či peněžité sankce.
  5. Čas Robinsonů si vyhrazuje právo mazat jakékoliv příspěvky uveřejněné přispěvatelem v diskusním fóru, pokud odporují tomuto Etickému kodexu, nebo takové příspěvky vůbec neuveřejnit.
  6. Čas Robinsonů si vyhrazuje právo zrušit účet registrovaného uživatele pro případ porušení Etického kodexu závažným způsobem, opakovaným méně závažným způsobem popř. pro dlouhotrvající neaktivitu registrovaného uživatele (nejméně 180 dnů).
Odpovědět: Etický kodex diskutéra
Informace o Vás::-) 
:-( 
;-) 
>:-( 
:-P 
:heart: 
</3 
<3 
:bye: 
:hug: 
O:-) 
}:-) 
:-x 
:rain: 
%-} 
:sleepy: 
:sweating: 
:\ 
:-? 
:yawn: