Základní definice domácího násilí:

DN je opakující se fyzické, psychické či sexuální násilí odehrávající se mezi blízkými lidmi mimo kontrolu okolí. Oběť bývá sociálně izolována, pachatel prohlubuje její závislost na své osobě (ekonomickou, sociální). 70% násilí se děje před dětmi.

Používáme termíny OSOBA OHROŽENÁ (oběť DN) a OSOBA NÁSILNÁ (pachatel/ka DN).
Nejčastěji jsou ohrožené ženy, v mnoha případech je násilí pácháno zároveň na dětech. Méně často je obětí DN muž. Známe i transgenerační formy DN – rodič x dospělé dítě, prarodič x vnuci.

Typické znaky:

– násilí páchané na blízké osobě
– děje se v soukromí
– má tendenci opakovat se
– je dlouhodobé
– často chybí důkazy
– eskaluje

Nejhoršího a nejčastějšího násilí se dopouštějí muži na svých partnerkách. Násilí se může objevit také ve formě násilí ženy na muži, ale také ve vztahu osob stejného pohlaví či mezi generacemi. Senioři jsou zvýšeně ohroženou skupinou pro omezenou možnost získat pomoc zvenčí. Domácí násilí je mnohem častější než si lidé uvědomují. 2/3 populace se za svůj život setká s DN (jako oběti nebo svědci). Průběh domácího násilí je eskalující. Násilí se postupně zhoršuje, je závažnější, nakonec ohrožuje oběti i na životě.

Charakteristické je, že:

– jsou role jasně rozdány – jde o získání moci a kontroly jednoho nad druhým (na rozdíl od konfliktního vztahu, tzv. ,,italské domácnosti“)

– incidenty probíhají dlouhodobě (ne nepřetržitě), opakují se
– násilí eskaluje
– děje se za zavřenými dveřmi

Příčiny DN:

Souběh čtyř rovin:
– na úrovni společnosti přetrvává dominance mužů
– sociální situace konkrétní rodiny (stresory finanční, pracovní, komplikovaný přístup k pomoci) a zároveň faktory, které mohou tyto stresory tlumit
– okolnosti v rodině, které potencují vznik násilí
– individuální rysy osoby násilné i ohrožené

Zpracovala PhDr. Martina Venglářová, psychoterapeutka