Ptali jsme se Jiřího Lejnara, ředitele hypocenter Modré pyramidy.

Lidé, kteří jsou týraní mají často jednu společnou vlastnost, jsou odtrhnutí od informací a provozu klasického života. Neví, jak je jednoduché /složité se osamostatnit a začít vlastní život. Nevědí, že najít vlastí bydlení, je otázka několika tisíc korun měsíčně.

Jaký postup byste doporučil v případě, že se někdo, kdo se potýká s DN rozhodne odejít a tím pádem naléhavě řešit otázku bydlení?

Nejrychlejší je určitě přestěhovat do nájmu. Nevýhodou je, že byt nikdy nebudete vlastnit a většina pronajímatelů po vás bude chtít obvykle tříměsíční vratnou kauci, která se obvykle používá pro doplacení u ukončení nájmu na poslední tři měsíce, celkem je tedy třeba mít obvykle čtyřnásobek výše uvedené částky, ale umíme si poradit i pokud to není možné. K podpisu nájemní smlouvy není potřeba souhlas manžela nebo manželky.

Řekněme tedy, že obět násilí ve vztahu ten první a zásadní krok již udělala. Co bude tím dalším?

Poté je ideální zajistit si nějaký příjem, na příklad pokud člověk do té doby žil v domácnosti nebo na mateřské. Doporučuji zvolit typ pracovní činnosti na dobu neurčitou se zkušební lhůtou max. tři měsíce. Jakmile si zajistíte vlastní příjem a rozvedete se nebo získáte rozdělení společného jmění manželů (SJM), je již možné zajistit si vlastní bydlení na hypotéku. Hodně bank umožňuje podepsat úvěrové smlouvy již po jednom měsíci v zaměstnání a jako podmínku čerpání mít podmínku ukončení zkušební pracovní doby (obvykle tři měsíce). Pokud nemáte jistotu získání hypotéky, doporučuji si předem zajistit pohotovostní úvěr. Před podpisem smlouvy ohledně nového bydlení se jistě dobré se poradit s realitním odborníkem a informovat se na další poplatky spojené s vlastním bydlení (fond oprav, energie atd.)

Můžete, prosím, vysvětlit, jak vámi zmíněný “pohotovostní úvěr” funguje?

Nemusíte mít ještě vybranou nemovitost a víte, že hypotéku na koupi nebo výstavbu dostanete. Úvěr schválíme na základě příjmu nebo daňového přiznání a máte devět měsíců na to, úvěr vyčerpat. I když by došlo k navýšení sazeb, ztrátě zaměstnání, snížení příjmu, nemoci, změny podmínek schvalování, platí podmínky v den schválení úvěru a nepřijdete tak o rezervaci za koupi bytu.

Jaké jsou možnosti v případě, že klient se potřebuje rychle přestěhovat do samostatného nájmu a nemá adekvátní přístup k finančním prostředkům, aby zaplatil v novém nájmu kauci?

V tom případě radím se jednoduše s námi zkontaktovat, v každém případě je jednodušší, pokud má klient prokazatelný a doložitelný příjem.

Jaké „minimální“ podmínky je třeba splnit pro získání hypotéky?

Pokud nemáte vlastní zdroje, tak potvrzení o příjmu za min. tři měsíce nebo jedno daňové přiznání + doložení identifikace nemovitosti, která se bude prostřednictvím hypotéky kupovat. V případě 30% vlastích zdrojů existuje i varianta bez doložení příjmů.

Kolik je v ČR vašich hypotéčních center? A je třeba se při jejich návštěvě objednat předem?

Hypocenter máme po republice celkem osm a byť vás obsloužíme i bez objednání, velmi doporučuji se předem objednat.

Děkujeme za rozhovor.