Hlavním posláním této výzvy je šíření povědomí o domácím násilí. Vždycky existovali a vždycky budou existovat lidé, kteří jsou tak slabí, že neumí neshodu názorů řešit jinak, než silou. Jde o to, aby jich bylo co nejméně a aby byli slušní lidé schopni rozpoznat hrozící nebezpečí včas. S nožem pod žebry už pozná domácí násilí každý – ale rozeznáte tendenci k domácímu násilí deset let před tím, než skutečně nastane? U sebe, u partnerů svých dětí, u kamarádů?

Všechny dosavadní kampaně proti domácímu násilí ukazovaly až jeho akutní fázi. Ukazovaly modřiny, monokly, strach, krev. Je přirozené před něčím takovým přivírat oči, odvracet se. Chtít věřit, že se to mě ani mého okolí netýká. Výzva „Pošli to dál!“ má poukázat na problém domácího násilí v jeho nejranějších fázích, kdy lze ještě udělat mnohé pro to, aby domácí násilí nevzniklo – a pokud nelze, dá se alespoň z takového vztahu daleko snáze odejít.

Pokud chcete výzvu přijmout, stačí udělat následující:

Přečtěte knihu Čas Robinsonů. Obdarujte knihou někoho dalšího. Vyfoťte se s knihou a foto sdílejte na svém Facebooku + nám dejte vědět a my Vaši fotku zveřejníme na své stránce. Obdarovaná osoba by měla udělat totéž.


Autorem výzvy je nestátní nezisková organizace Čas Robinsonů.