Poslední květnovou neděli jsme s naším putovním čtením v kostelích navštívili Jablonec nad Nisou. Dalšími osobnostmi, které se rozhodly podpořit naše úsilí o prevenci domácího násilí byli Bára Poláková a Pavel Liška. Kromě tradičního přečtení ukázek z knihy (jak jinak než z románu Čas Robinsonů) se naši hosté velmi ochotně a čile zapojili do všeobecné diskuze, která vypukla po čtení a úvodním slově.

Barbora Poláková a Pavel Liška

Barbora Poláková a Pavel Liška

Poté jsme přijali pozvání pana faráře Ondřeje Titěry na neformální společenské setkání u čaje, jak je ve zdejším sboru zvykem a debatovali na témata zkušeností s násilím ve vztazích, ale také naopak o dobrých mezilidských vztazích. Členové místního sboru i náhodní příchozí (účast byla hojná) nás přijali velmi vřele a ujistili nás, že setkání s Robinsony pro ně bylo přínosem.

V našem organizačním týmu jsme se shodli, že jednotlivá setkání v rámci „kostelního turné“ mají čím dál tím větší ohlas a intenzivnější atmosféru, z čehož máme velkou radost a za celý Čas Robinsonů děkujeme všem, kteří nás podpořili nebo podporují. Také se těšíme na další zastávky, kterými budou například Trutnov nebo Chrudim.